De Chinese Consument. 5 Trends & inzichten.


Chinese ladies shoppingOf de Chinese consument vertrouwen heeft in de economie? Die vraag wordt beantwoord als je simpelweg kijkt naar afgelopen Single Days (11 november) waarop 25 miljard dollar wordt omgezet in 1 dag, een nieuwe record. Meer als een miljard dollar per uur.

Uitgebreid onderzoek door McKinsey laat enkele trends zien. Hierin zien we ook de rol die ‘post 90’s generation’ speelt als motor van de nieuwe economie.

#1 Consumenten hebben vertrouwen maar risico’s blijven.

Consumenten blijven geld uitgeven en dat wordt ook door meer onderzoek gestaafd dan alleen de resultaten van Singles Day. De groei van inkomens stijgt nog steeds echter in plaats van 10.1% in 2012 is dat gedaald naar 6,2% in 2016.

Chinesen geven ook in groeiende mate meer uit aan gemak- en luxeproducten. Anderzijds lopen ze tegen steeds hoger wordende huizenprijzen aan en dan met name in de Tier 1 steden. Hier gaat dus een steeds groter deel van het inkomen heen.

China kampt ook met vergrijzing. Op termijn zullen kosten voor zorg een zwaardere last worden voor de samenleving.

#2 Consumenten zijn bewuster van hun gezondheid. Echter verschillende groepen definiëren gezondheid anders.

In hun onderzoek constateerde McKinsey dat 65% van de Chinesen in hun doelgroep bewust bezig was met hun gezondheid. Ook de overheid heeft een expliciet programma gestart ‘China Healthy in 2030’. In China kampt men met steeds meer overgewicht en een toename van diabetes.

Interessant is om te zien hoe Chinesen in verschillende doelgroepen ‘gezondheid’ benaderen. De onderstaande figuur laat de 5 doelgroepen zien die McKinsey onderscheidde en hun houding.

#3 The ‘post 90’s generation’. Een nieuwe motor.

Geheel anders dan onze Westerse Millenials maar ook anders dan de rest van de Chinese consumenten is deze generatie een belangrijke nieuwe accelerator geworden voor de economie. Deze generatie groeide anders dan oudere generaties op in ongekende voorspoed. Zij vertegenwoordigen ongeveer 15% van de Chinese bevolking en in 2030 verwacht men dat zij voor 20% van de groei in consumptie verantwoordelijk zullen zijn, meer dan welke andere demografische doelgroep. Zij hebben een unieke houding ten opzichte van zaken als gezondheid, geluk, succes, merken en producten. McKinsey verdeelde ze in onderstaande 5 categorieën.

China post 90s generation

#4 Een steeds genuanceerder beeld bij merken en producten.

Er was een periode waar Chinese consumenten op meerdere type producten een sterke voorkeur hadden richting meer internationale merken. Echter door de tijd heen is dit wat meer genuanceerd. Er is nog steeds groeiende ruimte en vraag op de markt naar goede producten uit het buitenland echter de consumenten in China worden steeds bewuster.

Onderstaande grafiek toont per verschillende categorie de voorkeuren van consumenten op basis van local en international brands.

#5 Tot slot. Value for money.

De Chinese markt wordt volwassener en dat zie je terug in het gedrag en de houding van de consumenten. Ze hebben een eigen unieke kijk op de markt. De belangrijkste trend is Value for Money. De Chinese consument is zeker bereid te betalen voor waarde en heeft hier ook de middelen toe. Echter hij/zij stelt eisen aan service en kwaliteit en heeft hierbij verwachtingen die waar gemaakt dienen te worden. Ook Chinese eigen merken worden steeds hoogwaardiger, denk aan Huawei wat van hoge kwaliteit is, goede service levert en in haar prijs level toch ook onder de competitie ligt.

Een gedegen plan om deze markt, met nog steeds goede kansen, te betreden is noodzakelijk anders kunnen merken zichzelf lelijk in de vingers snijden. De Chinese consument begrijpen en op de juiste manier benaderen is essentieel. Ook de positionering van je product is van belang en die kan wel eens heel anders zijn dan in het Westen.

Meer weten over het succesvol betreden van de Chinese markt? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: McKinsey ‘Double-clicking on the Chinese consumer’